Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Butterflies........................................................


When i'll become butterfly i will be free and fly away....
This way i will always be close to you as a fairy.
I will be near to give you my beauty, my wisdom, my care.
I'm timeless and nothing can change me.
You will never be alone,
I' ll exist to your thoughts and your dreams,
in every road you walk, in every sunset or full moon passes by,
you will think of me.
I wish you love, my love..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου